overlay

Sağlık Hizmetleri Sunucularının Akreditasyon Başvuru Süreci Hakkında

Sağlık tesislerinin Ulusal ve Uluslararası tüm akreditasyon başvuruları öncesinde; son bir ay içerisinde ilgili akreditasyon sisteminin standartları esas alınarak yapılan “Öz Değerlendirme Sonuç Raporu” ve ekte bulunan “Sağlık Tesisi Akreditasyon Başvuru Formu” nun doldurularak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüz Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığına resmi yazı ile göndermeleri ve Genel Müdürlüğümüzün onayını müteakip akreditasyon sürecini başlatmaları ile ilgili resmi yazı ekte sunulmuştur.
Sagˆlık Hizmeti Sunucuları Akreditasyon Su¨reci_u¨styazı-2.pdf