Strateji Geliştirme Balkanlığı İle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Mali Konularda İş Paylaşımı Hakkında
01 Nisan 2022

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız Teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün kesişen iş ve işlemlerinin netleştirilmesi için mutabakat metni hazırlanmıştır.

Mutabakat Metni_3.pdf

STRATE~1.PDF