Yabancı Uyruklu Hasta Tahsis ve Talep Sistemleri
09 Mayıs 2019

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüzce yapılan ödenek taahhüt ve tahsis işlemleri Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Tarafımızca yapılan ödenek taahhütleri ile taşra teşkilatından gelen ödenek taleplerinin daha hızlı işlem görmesi ve yazışmaların azaltılması amacıyla mevcut uygulamada değişiklik yapılmıştır.

Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi yatırım kalemleri (06.7 ve 06.1 Ekonomik Kodu) için yapılan taahhütler Genel Müdürlüğümüz web sitesi Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı sayfasında yatırım taahhütleri bölümünde yayınlanacaktır.  Taahhüt edilen ödenek miktarları ve tahsis amaçları Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülünde (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü › Ödenek İşlemleri › Yatırım Taahhütleri bölümünden görülebilecektir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüklerine yazı gönderilmeyecektir.

Ödenek taleplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülünde ödenek talep sistemi oluşturulmuştur. Sistem üzerinden talep yapılan kalemlerden ödenek ihtiyaçları için yazılı bildirim yapılmayacak olup (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü › Ödenek İşlemleri › Ödenek Talep Sistemi’ne girişler sağlanacaktır. 

Ayrıca 
İkili Anlaşma Kapsamında Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu Hastaların Tedavi Giderleri , Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek 14. Maddesi Gereği Sevk Edilen Yabancı Uyruklu Hasta Ödenek Talebi ve Geçici Geçici görev yolluğu ve emekliye ayrılan işçi personelin kıdem tazminatlarının elektronik ortamda talep duyurusu hakkındaki yazılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

saglik-hizmetleri-temel-kanunu-ek-14.-maddesi-geregi-sevk-edilen-yabanci-uyruklu-hasta-odenek-talebi.zip
Yabancı Hasta Takip Sisteminin Süreci (Sevk ve tedavi iş akış şeması).pdf
Sağlık ve Tıp Alanında İkili İşbirliği Anlaşmaları Kapsamındaki Hastaların Tedavi Giderleri Algoritması.pdf
yabanci-uyruklu-hasta-tahsis-ve-talep-sistemleri.zip
ikili anlaşmalı hastalar için finansal sunum2018.pdf