Döner Sermaye Bütçe Birimi
17 Haziran 2020

Görevleri


1-Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin ilk ve ek bütçe işlemlerini yürütmek,


2-Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bütçe aktarımlarını değerlendirmek ve onaylamak üzere Strateji Başkanlığına göndermek,


3-Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62/ı bendi çerçevesindeki doğrudan temin limitlerinin takiplerini yapmak ve gerekli durumlarda uyarıda bulunmak,


4-Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin yıl içi bütçe gerçekleşmelerinin takibi ve raporlamasını yapmak,


5-Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin Analitik Bütçe Sisteminde yapılması gereken düzeltmelerinin takibini yapmak,


6-Analitik Bütçe Sisteminin iyileştirilme çalışmalarında görev almak.