Ödenek Planlama Birimi
23 Temmuz 2018

Görevleri

1- Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü sağlık tesislerinin Genel Bütçe ödeneklerinin planlamasını ve tahsisini yürütmek,

2-Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü sağlık tesislerinin global bütçe ödenek planlamalarını yapmak Strateji Başkanlığına göndermek,

3- Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Genel Bütçelerinin ödenek tahsisini yapmak,

4- Global Bütçe protokolünün süreçlerini takip etmek,

5- Güncel borç vadesi ve nakit yönetimi konusunda üst yönetime bilgi amaçlı periyodik rapor sunmak,

6- (AFAD) Suriyeli vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin ödenek planlamasını ve tahsisini yürütmek,

7- Yurtdışında faaliyet gösteren sağlık tesislerinin ödenek tahsisini yapmak,

8- Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü sağlık tesislerinin mali kaynaklarının, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde gerekli tedbirleri almak.