Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Birimi
17 Haziran 2020

Görevleri:
1- Yurt dışında faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin finansal işlemlerini takip etmek ve değerlendirmek.
2- Yurt dışında faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin gelir ve gider raporlarının 3’er aylık periyotlarla temin edilmesi ve yıllık olarak konsolide edilmesi.
3- Yurt dışında faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine görevlendirilecek personelin vize işlemlerini takip etmek.
4- 
Yurt dışında faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin yurt içi finansal işlemlerine yardımcı olmak.
5- 50.000 Dolar üzeri yapılan harcamalarda banka nakit transferlerini kontrol etmek ve onaylamak.
6- 
Yerinde denetimlerin yapılarak projelerin finansal durumlarını değerlendirmek.