Mevzuat ve Raporlama Birimi
23 Temmuz 2018

Görevleri

1- Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen haciz ihbarnamelerinin Tek Düzen Muhasebe Sistemi üzerinden kontrollerini yapmak ve yazışmalarını takip etmek.

2- Sayıştay raporlarına konu edilen Daire Başkanlığımız görev alanı ile ilgili süreçlerini koordine etmek,

3- Daire Başkanlığının ilgilendiren konularda mevzuat (mali görüş gerektirmeyen) yazışmaları yapmak,

4- Verimlilik karnesine yönelik mali kriterleri ve kabul edilebilir değerleri önermek,

5- Daire Başkanlığımız görev alanı ile ilgili stratejik yönetim süreçlerini koordine etmek.