2.Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı
27 Eylül 2018

19. 09.2018 tarihinde; Bakanlığımızca yabancı uyruklu hastalara yurt dışında kurulan sağlık tesislerimiz aracılığıyla ve ülkemizde tedavilerinin sağlanması suretiyle sunulan sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik sorunların tespiti amacıyla Genel MüdürYardımcımız Selim BENER, ilgili Daire Başkanları ve birim çalışanlarının katılımı ile "2. Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı" düzenlenmiştir.

  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (10).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (2).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (3).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (4).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (5).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (6).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (7).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (8).JPG
  • Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Çalıştayı (9).JPG