Aydın İli 2018 Yılı Mali Durum Değerlendirme Toplantısı
22 Kasım 2018

22 Kasım 2018 tarihinde Aydın İlinde Genel Müdürlüğümüz Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı Özkan ARSLAN , Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanı Kemal Özgür DEMİRALP, TDMS Birim Sorumlusu Haydar ORHAN ve Daire Başkanlığı çalışanları ile Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla İl Sağlık Müdürlükleri ile sağlık tesislerinde görev yapan personelin katılımlarıylaMali Durum Analiz Toplantısı yapılmıştır.

  • Aydın mali durum değerlendirme (1).JPG
  • Aydın mali durum değerlendirme (2).JPG
  • Aydın mali durum değerlendirme (4).JPG