Global Bütçe Ödenek Planlama Kriterleri Toplantısı
18 Kasım 2019

Global Bütçe aylık ödenek planlama kriterlerinin yeniden oluşturulması stratejik plan, kalkınma planı ve OVP’de yer almıştır. Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER moderatörlüğünde SGB Ödenek Planlama ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı, Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı, SHGM Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, KHGM Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı, Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı katılımıyla 30 Ekim 2019 tarihinde değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda mevcut ödenek planlama yöntemi ile 2020 yılından itibaren sonraki yıllarda uygulanması öngörülen planlama yöntemi konusunda degerlendirme yapılmıştır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Uygulamaları DB ve Finansal Analiz DB tarafından planlamada dikkate alınacak olan mevcutta kayıt altına alınan TİG verileri ile ilgili mevcut durum anlatılmıştır. 
Ödenek planlamaya esas muhtemel kriterler belirlenmiş olup, verilerin temin edilebilirliği, dağıtıma esas yöntem ve avantaj dezavantajları konusunda 15.11.2019 tarihinde ikinci toplantı yapılmış olup, SGB Ödenek Planlama ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı, SHGM Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı ve Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığından yoğunluklarından ötürü Daire Başkanı düzeyinde katılım sağlanamadığı için toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

  • d1.JPG
  • d2.jpg
  • d3.jpg
  • d4.JPG
  • d5.JPG