3. Global Bütçe Ödenek Planlama Kriterleri Toplantısı
11 Aralık 2019

Global Bütçe aylık ödenek planlama kriterlerinin yeniden oluşturulması stratejik plan, kalkınma planı ve OVP’de yer almıştır. Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER moderatörlüğünde SGB Ödenek Planlama ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı, Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı, SHGM Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, KHGM Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı, Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı katılımıyla 12 Aralık 2019 tarihinde 3. değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

  • Global Bütçe (1).jpeg
  • Global Bütçe (2).jpeg
  • Global Bütçe (3).jpeg
  • Global Bütçe (4).jpeg
  • Global Bütçe Kapak.jpg